“Çalışan Sağlığının Korunmasında Uzman Çözüm”

1996 Kasım ayında 3 Uzman Doktorun girişimiyle kurulan Bismer (Bursa İşçi Sağlığı Merkezi ) koruyucu hekimlik dalında bir kuruluştur. İşçi sağlığıyla ilgili tetkikler üzerine yoğunlaşan kuruluş, kalitesinden ödün vermeyerek 17 yıl boyunca bir çok marka firmayı portföyüne almayı başarmıştır. 1 Ocak 2004’de yeni yönetim kuruluyla, ufku daha geniş ve ileri dönük projeleri olan BİSMER, kendi bünyesinde ve programlarında profesyonel destek alarak, her zaman kurumsallaşma yolunda adımlar atmıştır.

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
İşyerinde çalışan işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamayı, işyerinde doğabilecek, iş kazası ve meslek hastalıkları gibi her türlü riske karşı gerekli tedbirleri almayı, bu husustaki şartları yerine getirirken yardımcı olabilecek araç-gereçlerin eksiksiz bulundurulmasını öngören bir kavramdır.
RİSK ANALİZİ
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.
İŞYERİ HEKİMİ
İşyerinde, çalışma ortamı ve çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapan kişidir. İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken sağlık muayenelerini yapar. Sağlık gözetimi konusunda çalışanları bilgilendirir.